Selectează o Pagină

Servicii gratuite din fondul de handicap

Servicii gratuite din fondul de handicap

Servicii gratuite din fondul de handicap

CSR & ESG din banii de taxe – Facilități fiscale pentru impact pozitiv în societate

 • asocierea de brand
 • vizibilitate în alte nișe
 • implicare în misiunea partenerilor
 • muncă pentru disabili, parteneriat UPA
 • cheltuieli deductibile din impozit

Redirecționarea de 3,5% din Impozit către un ONG (formularul 230) începe sa fie cunoscut, dar, cu un pic de efort, putem folosi banii din Fondul de Handicap (Formularul 100) pentru a avea un impact pozitiv. Achizițiile din Fondul de Handicap se încadrează undeva la mijloc între filantropie și sponsorizare, între a da de muncă unor persoane cu dizabilități și a beneficia de servicii și produse utile. Oferta de produse și servicii de pe piață nu este mare, nu sunt multe compani, dar cu puțin efort se pot obține beneficii dintr-un buget mai puțin cunoscut.

Corporate social responsibility (CSR) este o formă de autoreglementare internațională a afacerilor private, care își propune să contribuie la obiectivele societale de natură filantropică, activistă sau caritabilă prin implicarea sau sprijinirea practicilor de voluntariat sau orientate spre etică.

ESG înseamnă Environmental, Social, and Governance și este un cadru de evaluare a riscului bazat pe practicile de mediu, sociale și de guvernare. ESG preia concepte precum „sustenabilitate” sau „responsabilitate socială” și le adaptează la obiective cuantificabile și la indicatori de performanță.

 

Fondul de Handicap

Statul român a creat o facilitatea fiscală (Fondul de Handicap) prin care dorește ca persoanele cu dizabilități să fie integrate în câmpul munci. Este conștient că acestea nu pot fi integrate la fel de ușor în toate domeniile de activitate și ca să compenseze, a creat în interiorul firmelor mari (peste 50 de angajați) un buget separat care poate fi folosit doar pentru a cumpăra produse realizate de persoane cu dizabilități. Buget care nu este dependent de rezultatele firmei, ci de numărul de angajați.

Practic atunci când o companie are peste 50 de angajați și nu are 4% dintre ei, persoane cu dizabilități angajate, trebuie să plătească lunar pentru fiecare persoană angajată un salariu minim către Fondul de Handicap. Ca alternativă, trebuie să plătească către stat 50% dintr-un salariu brut înmulțit cu numărul de persoane cu dizabilități angajate, și poate cumpăra Servicii sau Produse de la unități protejate autorizate, în baza unui contract de parteneriat cu aceasta.

 

Unitatea Protejată Autorizată (UPA)

Entitățile autorizate de ANPDCA care au în structura lor, cel puțin 3 persoane cu dizabilități și a căror număr de ore este minim 50% din totalul numărului de ore de muncă al tuturor angajatilor se numesc Unități Protejate Autorizate.

Registrul unităților protejate poate fi consultat aici: http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/06/registru-UPA-site.28.06.2022.xlsx  Brandul APASS este la poziția 245 cu denumirea oficiala de S.C. Acsess2Accessibility Movement S.R.L.

APASS are 6 angajați, 3 dintre ei sunt persoane cu dizabilități. Produsele deductibile realizate de angajații APASS intră în următoarele categorii:

 • CAEN 1812 Alte activități de tipărire
 • CAEN 5912 Activități de post-productie cinematografica, video și de programe de televiziune
 • CAEN 6202 Activități de consultanta în tehnologia informației
 • CAEN 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • CAEN 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
 • CAEN 7021 Activități de consultanta în domeniul relațiilor publice si al comunicării
 • CAEN 7410 Activități de design specializat
 • CAEN 7490 Alte activități profesionale, științifice si tehnice n.c.a.
 • CAEN 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activități specializate de secretariat
 • CAEN 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 • CAEN 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ

 

Ce beneficii ai dacă cumperi de la o unitate protejată autorizată?

Dacă achiziționezi servicii și produse de la APASS, Unitate Protejată Autorizată UPA, în baza unui parteneriat, ce valorează mai puțin decât suma datorată la bugetul de stat, tu, Operator Economic, vei datora către bugetul de stat, doar diferența de bani rezultată din suma datorată și suma cu care ai achiziționat produsele și servicii oferite de UPA.

Dacă tu, Operator Economic achiziționezi produse sau/și servicii de la noi, în sumă mai mare decât cea datorată către bugetul de stat:

 • Nu mai datorezi nimic către bugetul de stat în luna curentă;
 • Tot ce depășește valoarea sumei datorate către bugetul de stat se reportează către luna / lunile viitoare.

Parteneriatul cu o unitate protejată autorizată reprezintă o acțiune de responsabilitate socială, care îți conferă o poziționare diferită în piață și care, promovată corespunzător, îți aduce, în timp, mult mai mult decât ceea ce ai investit, pe scurt, profitabilitate.

 

Modalități de achiziție

Pentru că scopul declarat este acela de a da de muncă și a favoriza integrarea persoanelor cu dizabilități, contractele comerciale între companii și UPA au la bază un ACORD de PARTENERIAT (model în acest link) urmat de un contract comercial tipic.

Costurile cu achiziția de servicii și bunuri realizate prin munca persoanelor cu dizabilități se evidențiază în contabilitate și trebuie raportate în baza Formularului 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, conform secțiunii F „vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” ca ele să fie deduse din taxe.

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Anexa11_Nomenclator_decl2012.pdf

În cele ce urmează găsești o serie de detalii și prevederi extrase din Instrucțiunea ANAF cu privire la completarea secțiunii referitoare la sumele datorate de persoanele juridice cu peste 50 angajați pentru persoanele cu handicap neîncadrate.

Prin urmare: „3.1.6. În cazul în care autoritățile şi instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achiziționarea de produse ori servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitățile protejate autorizate, pe bază  de parteneriat, pentru obligația prevăzută la poziția 20 “Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, formularul se completează după cum urmează:

‐  în situația în care valoarea achizițiilor este în sumă  echivalentă cu suma datorată  la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în luna de raportare nu există obligația declarării poziției 20 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin;

‐ în situația în care valoarea achizițiilor este mai mică decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în luna de raportare, la poziția 20 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din

Nomenclatorul obligațiilor de plată  la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară diferența dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat şi valoarea produselor şi serviciilor achiziționate;

‐ în situația în care valoarea achizițiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poziția 20 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, nu se declară  în luna de raportare, iar diferența de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligației de plată.”

Atenție, pentru ca sumele investite în achiziția în cuantumul sumei datorate la bugetul de stat pentru persoanele cu handicap neîncadrate, să fie eligibile pentru decontare trebuie să te asiguri că unitatea protejată a fost autorizată sau reautorizată conform reglementărilor în vigoare.

Informațiile de mai sus, puse în altă formă le poți găsi în cuprinsul următoarelor norme:

 • Legea  448 / 2006 republicata, cu modificările si completările ulterioare
 • HG 268 / 2007 Normele metodologice de aplicare a Legii 448
 • OUG 86 / 2008 de modificare a legii 448
 • Ordinul 590 / 2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448 / 2006
 • Legea 207 / 2009 pentru aprobarea OUG 86 / 2008 pentru modificarea Legii 448 / 2006
 • HG 89 / 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind
 • protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007
 • Ordinul 1372/29.09.2010, al Ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676/5.X.2010

 

Alege să investești în parteneriatul cu o unitate protejată autorizată (UPA)

Pentru că investind în acesta, nu te bucuri doar de facilitățile fiscale menționate anterior, ci investești și în comunitate, contribuind la sporirea independenței persoanelor cu dizabilități și la crearea de șanse egale pentru toți, în orice mediu.

Echipa APASS

Servicii gratuite din fondul de handicap

CSR & ESG din banii de taxe – Facilități fiscale pentru impact pozitiv în societate

 • asocierea de brand
 • vizibilitate în alte nișe
 • implicare în misiunea partenerilor
 • muncă pentru disabili, parteneriat UPA
 • cheltuieli deductibile din impozit

Redirecționarea de 3,5% din Impozit către un ONG (formularul 230) începe sa fie cunoscut, dar, cu un pic de efort, putem folosi banii din Fondul de Handicap (Formularul 100) pentru a avea un impact pozitiv. Achizițiile din Fondul de Handicap se încadrează undeva la mijloc între filantropie și sponsorizare, între a da de muncă unor persoane cu dizabilități și a beneficia de servicii și produse utile. Oferta de produse și servicii de pe piață nu este mare, nu sunt multe compani, dar cu puțin efort se pot obține beneficii dintr-un buget mai puțin cunoscut.

Corporate social responsibility (CSR) este o formă de autoreglementare internațională a afacerilor private, care își propune să contribuie la obiectivele societale de natură filantropică, activistă sau caritabilă prin implicarea sau sprijinirea practicilor de voluntariat sau orientate spre etică.

ESG înseamnă Environmental, Social, and Governance și este un cadru de evaluare a riscului bazat pe practicile de mediu, sociale și de guvernare. ESG preia concepte precum „sustenabilitate” sau „responsabilitate socială” și le adaptează la obiective cuantificabile și la indicatori de performanță.

 

Fondul de Handicap

Statul român a creat o facilitatea fiscală (Fondul de Handicap) prin care dorește ca persoanele cu dizabilități să fie integrate în câmpul munci. Este conștient că acestea nu pot fi integrate la fel de ușor în toate domeniile de activitate și ca să compenseze, a creat în interiorul firmelor mari (peste 50 de angajați) un buget separat care poate fi folosit doar pentru a cumpăra produse realizate de persoane cu dizabilități. Buget care nu este dependent de rezultatele firmei, ci de numărul de angajați.

Practic atunci când o companie are peste 50 de angajați și nu are 4% dintre ei, persoane cu dizabilități angajate, trebuie să plătească lunar pentru fiecare persoană angajată un salariu minim către Fondul de Handicap. Ca alternativă, trebuie să plătească către stat 50% dintr-un salariu brut înmulțit cu numărul de persoane cu dizabilități angajate, și poate cumpăra Servicii sau Produse de la unități protejate autorizate, în baza unui contract de parteneriat cu aceasta.

 

Unitatea Protejată Autorizată (UPA)

Entitățile autorizate de ANPDCA care au în structura lor, cel puțin 3 persoane cu dizabilități și a căror număr de ore este minim 50% din totalul numărului de ore de muncă al tuturor angajatilor se numesc Unități Protejate Autorizate.

Registrul unităților protejate poate fi consultat aici: http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/06/registru-UPA-site.28.06.2022.xlsx  Brandul APASS este la poziția 245 cu denumirea oficiala de S.C. Acsess2Accessibility Movement S.R.L.

APASS are 6 angajați, 3 dintre ei sunt persoane cu dizabilități. Produsele deductibile realizate de angajații APASS intră în următoarele categorii:

 • CAEN 1812 Alte activități de tipărire
 • CAEN 5912 Activități de post-productie cinematografica, video și de programe de televiziune
 • CAEN 6202 Activități de consultanta în tehnologia informației
 • CAEN 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • CAEN 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
 • CAEN 7021 Activități de consultanta în domeniul relațiilor publice si al comunicării
 • CAEN 7410 Activități de design specializat
 • CAEN 7490 Alte activități profesionale, științifice si tehnice n.c.a.
 • CAEN 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activități specializate de secretariat
 • CAEN 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 • CAEN 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ

 

Ce beneficii ai dacă cumperi de la o unitate protejată autorizată?

Dacă achiziționezi servicii și produse de la APASS, Unitate Protejată Autorizată UPA, în baza unui parteneriat, ce valorează mai puțin decât suma datorată la bugetul de stat, tu, Operator Economic, vei datora către bugetul de stat, doar diferența de bani rezultată din suma datorată și suma cu care ai achiziționat produsele și servicii oferite de UPA.

Dacă tu, Operator Economic achiziționezi produse sau/și servicii de la noi, în sumă mai mare decât cea datorată către bugetul de stat:

 • Nu mai datorezi nimic către bugetul de stat în luna curentă;
 • Tot ce depășește valoarea sumei datorate către bugetul de stat se reportează către luna / lunile viitoare.

Parteneriatul cu o unitate protejată autorizată reprezintă o acțiune de responsabilitate socială, care îți conferă o poziționare diferită în piață și care, promovată corespunzător, îți aduce, în timp, mult mai mult decât ceea ce ai investit, pe scurt, profitabilitate.

 

Modalități de achiziție

Pentru că scopul declarat este acela de a da de muncă și a favoriza integrarea persoanelor cu dizabilități, contractele comerciale între companii și UPA au la bază un ACORD de PARTENERIAT (model în acest link) urmat de un contract comercial tipic.

Costurile cu achiziția de servicii și bunuri realizate prin munca persoanelor cu dizabilități se evidențiază în contabilitate și trebuie raportate în baza Formularului 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, conform secțiunii F „vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” ca ele să fie deduse din taxe.

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Anexa11_Nomenclator_decl2012.pdf

În cele ce urmează găsești o serie de detalii și prevederi extrase din Instrucțiunea ANAF cu privire la completarea secțiunii referitoare la sumele datorate de persoanele juridice cu peste 50 angajați pentru persoanele cu handicap neîncadrate.

Prin urmare: „3.1.6. În cazul în care autoritățile şi instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achiziționarea de produse ori servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitățile protejate autorizate, pe bază  de parteneriat, pentru obligația prevăzută la poziția 20 “Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, formularul se completează după cum urmează:

‐  în situația în care valoarea achizițiilor este în sumă  echivalentă cu suma datorată  la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în luna de raportare nu există obligația declarării poziției 20 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin;

‐ în situația în care valoarea achizițiilor este mai mică decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în luna de raportare, la poziția 20 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din

Nomenclatorul obligațiilor de plată  la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară diferența dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat şi valoarea produselor şi serviciilor achiziționate;

‐ în situația în care valoarea achizițiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poziția 20 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, nu se declară  în luna de raportare, iar diferența de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligației de plată.”

Atenție, pentru ca sumele investite în achiziția în cuantumul sumei datorate la bugetul de stat pentru persoanele cu handicap neîncadrate, să fie eligibile pentru decontare trebuie să te asiguri că unitatea protejată a fost autorizată sau reautorizată conform reglementărilor în vigoare.

Informațiile de mai sus, puse în altă formă le poți găsi în cuprinsul următoarelor norme:

 • Legea  448 / 2006 republicata, cu modificările si completările ulterioare
 • HG 268 / 2007 Normele metodologice de aplicare a Legii 448
 • OUG 86 / 2008 de modificare a legii 448
 • Ordinul 590 / 2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448 / 2006
 • Legea 207 / 2009 pentru aprobarea OUG 86 / 2008 pentru modificarea Legii 448 / 2006
 • HG 89 / 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind
 • protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007
 • Ordinul 1372/29.09.2010, al Ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676/5.X.2010

 

Alege să investești în parteneriatul cu o unitate protejată autorizată (UPA)

Pentru că investind în acesta, nu te bucuri doar de facilitățile fiscale menționate anterior, ci investești și în comunitate, contribuind la sporirea independenței persoanelor cu dizabilități și la crearea de șanse egale pentru toți, în orice mediu.

Echipa APASS