Selectează o Pagină

Accesibilizarea spațiului public și privat prin intermediul fondului de handicap – Lansare APASS.ro

Prin intermediul website-ului www.apass.ro, compania Access2Accessibility Movement SRL (APASS) oferă servicii/produse care facilitează la accesul la informație în online și offline,

soluții care îmbunătățesc relația între mediul privat/administrații publice și persoanele cu dizabilități.

În calitate de Întreprindere Socială de Inserție și Unitate Protejată Autorizată credem că acum decidenții nu vor mai avea nicio scuză să nu își facă accesibilizarea serviciilor și a produselor, pentru că prin noi acest demers este deductibil din impozit. Știm cum se face, iar facilitățile fiscale oferite de fondul de handicap fac ca acest demers, accesibilizarea, să nu mai fie considerată o corvoadă financiară.

APASS, un spin off dintr-un ONG care lucrează cu și pentru persoane cu dizabilități, inovează prin misiunea și soluțiile care fac accesibilizarea spațiilor publice, în sfârșit, accesibilă din punct de vedere financiar. Visăm la o Românie incluzivă și faptul că majoritatea angajaților sunt din grupuri defavorizate și persoane cu dizabilități ne oferă un avantaj în alegerea și implementarea soluțiilor de accesibilizare, în crearea unui mediu incluziv.

APASS are ca obiective generale:

  1. Accesibilizare a 210 spații publice și private pentru persoanele cu dizabilități de vedere.
  2. Creșterea aptitudinilor în vederea angajării prin organizarea a 20 de cursuri pe tematică desen, scriere creativă, utilizare smartphone, activități de call-center și vanzare produse tiflotehnice, pentru 400 de participanți, dintre care 40 de persoane din grupuri vulnerabile vor participa gratuit.
  3. Dobândirea sustenabilității financiare după 18 luni de la înființare prin oferirea de servicii și produse de accesibilizare către companii, instituții și persoane fizice.

APASS este un proiect finanțat prin Programul Start-up Acces în Economie Socială, parte din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – pocu/449/4.16/128185 și care este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European. Program ce are ca fundament axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcie, iar obiectivul tematic al programului este: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare” și obiectivul specific fiind : „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”, proiect semnat prin contractul nr. 8340/27.08.2019 – www.apass.ro

Partenerul principal, Asociația pentru Dezvoltare Urbană (ADU), muncește, la rândul ei, pentru o societate incluzivă. Are misiunea de a oferi copiilor nevăzători, cu deficiențe de auz și de învățare acces facil la educație spațială (studiul formelor, conceptelor) prin experiență multisenzorială (tactil – desene reliefate, audio – voice over în 8 limbi, vizual – prin forme, culoare și video – www.tactileimages.org). De-a lungul existenței sale, ADU a câștigat 14 premii și a creat o soluție educațională inovatoare cu susținerea a zeci de finanțatori (Ministerul Culturii, AFCN, Fundația Orange, HPE, ING România, OMV Petrom, Microsoft, persoane fizice, samd) pentru care a obținut recunoaștere de la experți internaționali. www.procivic.ro

Pentru mai multe detalii despre cum serviciile și produsele pot fi mai accesibile publicului cu dizabilități, puteți vizita website-ul www.apass.ro sau să ne contactați la:

ACCESS2ACCESSIBILITY MOVEMENT SRL 

E-mail: contact@apass.ro

Formular online de Contact

Reprezentant: Dan Patzelt,

Telefon: 0722594485,

Sediul social în jud. Prahova, Campina, B-dul. Carol I, nr.65, bl. 17C, et.2, ap.6.

Întreprindere socială de Insertie – certificat 3/02.12.2021

Registrul Unităților Protejate Autorizate – la numărul 238, certificat 286/29.04.2022

YouTube: ACCESSibility PASS

Facebook: Access Pass

Data Room: https://drive.google.com/drive/folders/1563tbo-nk-dazkKyzuHsHdJ06kgLMRaV?usp=sharing

Website:  https://apass.ro/